09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مجموعه گنجینه الاسرار سکاکی و معین الطلاب

 

دانلود کتاب مجموعه گنجینه الاسرار سکاکی و معین الطلاب

قیمت: 15000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه گنجینه الاسرار سکاکی و معین الطلاب

نام نویسنده: محمد سکاکی و عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی

موضوع کتاب: علوم غریبه مختلف، ادعیه و طلسمات مختلف

تعداد صفحات: 246

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 96-99 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 150.69 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • از جهت ایمین ماندن در سفر…
 • از جهت خواب دیدن درد یا مطلب دیگر بنویسید این شکل را در زیر بالین خود گذارد…
 • از جهت دزد برده اسم هر یک را جدا جدا نوشته یا…
 • این دعا را بنویسید در میان دو بستاهای خود بیاورین و بقدرت خدایی تعالی…
 • خواص سورهای قرآنی و آیات و روایات قرآنی
 • در آنچه باعث فقر می شود…
 • در بیان ادعیات رفتن به طلب حاجت و رواشدن مطالب
 • در بیان ادعیات زیاد شدن نعمت و برکت…
 • در بیان ادعیات طول عمر و دوام زندگانی
 • در بیان ادعیات غالب شدن بر حریف در کشتی
 • در بیان ادعیات غالب شدن بر مدعیان
 • در بیان اعمال تجیب و مشتمل بر پنجاه…
 • در بیان اعمال خلاص شدن از زندان
 • در بیان اعمال فربه کردیدن و قوی هیکل شدن
 • در بیان دعای سیر شدن گرسنه
 • در بیان ذکر اعمال کافیه مجربه و درآن ده فصل است
 • در بیان عمل بردن خلایق عامل را هر شب بضیافت
 • در بیان عمل بستن دست دزدان
 • در بیان نسبت ایام بکواکب سبعه بدانکه نسبت ایام و لیالی بکواکب…
 • در خواص حروف مقطعه
 • در ذکر شرایط و آداب اعمال مذکوره در این رساله و از مشتمل است بر سه فائده…
 • ذکر و آنچه باعث قوه حافظه می شود…
 • هرگاه خواهی داخل شهری شوید این دعا را بخوانید…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

در بیان ادعیات زیاد شدن نعمت و برکت

در بیان ادعیات زیاد شدن نعمت و برکت

مجموعه گنجینه الاسرار سکاکی

مجموعه گنجینه الاسرار سکاکی

در بیان ذکر, اذکار الهی, ایام کواکب

در بیان ذکر, اذکار الهی, ایام کواکب