09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب رساله در اختیارات، فالنامه، رمل، اختلاجات الاعضاء

 

دانلود کتاب رساله در اختیارات

قیمت: 22.000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله در اختیارات،فالنامه، رمل، اختلاجات الاعضاء

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علم رمل، فالنامه، طالع کرات

تعداد صفحات: 248

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 237.44 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • احکام کواکب و آنچه بدو تعلق دارد
 • اختیارات سی روز از ماه از قول امام جعفر صادق علیه السلام
 • از حضرت عمر رضی الله عنه نحس اند در این روزکار نکند
 • از ماه نیک است این روز الامراد کویند و این نم فرشته است که موکل است بر…
 • اگر روز آدینه غایب شود، جانب جنوب نفحص کند و دست آید از آن ضایع نشود به پشیمان باشد انشاء الله…
 • اگر روز پنجشنبه جامعه فصلی کند فرحند به مبارک میمون گردد و تا آنکه جامه…
 • اگر غایب داری خبرش روز پنجشنبه یا بعداز هفته معلوم خواهد شد و اگر سوال و جواب…
 • آسامی دوازده بروج و پایه هر چهار اختیارات هست و هشت منازل و شکل طالع منسوبات
 • باب اول اختیارات سی روز ماه
 • باب دانستن و نیک و بد روز یکشنبه اول وقت…
 • باب دوم اختیارات هفت روز از ایام
 • باب سوم جدول ساعات شب و روز و اختیارات کواکب
 • بدانکه اسعدک الله فی الدارین این کتاب استخراج بعضی از کتابها…
 • به حساب ابجد بشمرد و…
 • ترتیب نوشتن تعویزات و اعمال آن
 • جدول اوقات کواکب و اختیارات آن فصل اول اوقات کواکب در روز شب که تعلق به هفت اوقات دارد…
 • حساب ابجد این هست (ا=1، ب=2، ج=3 و…)
 • خانه زهره، خانه عطارد، خانه ثور، خانه جوزا، خانه اسد…
 • دایره چله جو کنی اینست وقت نیکو…
 • در باب هر کاریکه نظر کند و در بیان روز و شب و این هست…
 • در دانستن احوال مریض و لوح صیات و ممات و بعضی فواید متفرقه و دوازده طالع مرد و زن
 • در شنبه اگر خورشید باشد…
 • در ماه شعبان طریق اینست و…
 • در منازل رمل درباب هفتم دریافتی که چه مقدار گذشته است و چه مقدار مانده و شناختن سایه اصلی
 • دریافتن احوال غالب و مغلوب و ساز و نکاح میان زن و شوهر
 • دریافتن اعراض سوال
 • دیونامه که تعلق به دوازده بروج دارد
 • روز دوشنبه اول وقت خوب و دویم وقت مرک سیوم وقت نیک و چهارم وقت زحمت پنجم وقت در دل اندیشه…
 • شب سه شنبه منکل
 • شرح زمل مرتضی علی رضی الله عنه بدانکه آین نسخه رمل خاص شانزده گانه…
 • فال تحفه الافلاک…
 • فال مفارک…
 • و صدها مطالب دیگر….
رساله در اختیارات،فالنامه، رمل، اختلاجات الاعضاء

رساله در اختیارات،فالنامه، رمل، اختلاجات الاعضاء

جدول اوقات, نوشتن تعویزات

جدول اوقات, نوشتن تعویزات

دانلود کتاب رساله در اختیاراتpdf

دانلود کتاب رساله در اختیاراتpdf