09127154424

دانلود کتاب جهان الرمل – شاه ملا منجم حسینی (نسخه دوم)

گارانتی سلامت فیزیکی کالا

ریال200,000

 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب جهان الرمل – شاه ملا منجم حسینی

(نسخه دوم)

 

دانلود کتاب جهان الرمل, شاه ملا منجم حسینی

قیمت: 20000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کتاب جهان الرمل (نسخه دوم)

نام نویسنده: شاه ملا منجم حسینی

موضوع کتاب: آموزشی، علم رمل

تعداد صفحات: 308

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 95-99 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 268.58 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • علم رمل منسوب و معجزه هفت پیغمبر است که اول حضرت آدم و دوم حضرت شئب و سوم حضرت ادریس و چهارم حضرت ارمیا و پنجم حضرت شعبا و لقمان…
 • شرایط رمل و رمال
 • در خواص و فواید علم رمل مشهود هست…
 • دو طریق نقطه ریختن بنوعی که جبرئیل و حضرت دانیال تعلیم داده اند که آنرا رمل قوسی گویند و ساختن نقش قرعه با دایره که خواهند که در هیچ کتبی نیست
 • در ذکر موضوع این علم و کیفیت بیوت و خانه های آن
 • یکصد و بیست مثله که در یک رمل بعمل بیاید آورد تا حکم او درست آید
 • در جدول و منسوبات خانه های اول که…
 • در شرح جواب از بیوت شیخ…
 • در شرح خدمت نمودن اشکال در بیوت و در اشکال
 • در تولید اشکال چهارگانه آن طریق و…
 • در ترتیب دوایر رمل
 • در شرح مراتب اشکال و غیره
 • در تعریف عقل و نفس و…
 • در خلاصه شجره و ثمره و آن منقسم است بر پنج مطلع
 • در مقدمات شجره در سیر نقطه آتشی در بیوت هفتگانه
 • در انتخواب سایر اولیا و شرحی که فی الجمله…
 • طریق استخراج اسم و مثال اسکندر مطلع سیم در تسکین حروف و جداول اشکال مرتفعه و منحطه
 • در عمل جهات اربعه باین قاعده
 • در ترتیب این عمل و استخراج اسم کریم بد و سه قاعده
 • در تاخیر حروف و مثال در اسم نورالدین
 • در جدول حروف که مصنف عبدالله و…
 • در قاعده ضمیر و احکام و رموز و نکات آن مطلع…
 • انتخواب تسخیر سرخاب…
 • در مقدمات این قاعده و رمل حضرت دانیال نبی علیه السلام
 • در مطالب نقطه های فرد و زوج و قانون این طریقو نکات آن
 • در احکام خانه های دوم و سوم و چهارم از فواید حضرت دانیال نبی علیه السلام
 • در احکام خانه هفتم و مال غایب و دزد
 • در طریق عمل که سرخاب از نسخه قدیم بیرون نوشته در رمل یکروزه ساعت به ساعت
 • در احکام که شیخ کجراتی در یک رمل بیان نموده اند المشرق الرمل
 • دوایر بیوت و قسمت عناصر و نکات آن
 • در دو نقطه رمل
 • در سیر اشکال و نقاط و قرانات نقطه و شکل و در خلاصه دور نقاط
 • در قرانات و نقطه و شکل
 • در دوستی خاص و عام و نقاط در اصل احکام مفاتیح و غیره
 • در شرح ازدواج و جدول فرد و زوج و مراتب اشکال و نقاط
 • در عدد گفتن جمیع قواعد از شکل و نقطه مرتب بر چهار مطلع و در قواعد عدد و در اصول عدد و مثال بامدن غایب
 • در مزاج و جدول عدد و غیره…
 • از جهان الرمل که آنرا مغرب الرمل نامیده ایم که مشتمل است بر پنج مطلع
 • از دایره بزدح امل و ببزدح اقلیدی و بزدح مغربی و…
 • در بیان حروف و نفس و جسم رلم و در آن مطالع بسیار است که احتیاج به…
 • در مقدمات این عمل و قواعد احکام رمل
 • احکام خانه دوم تا مطلع دوازده در احکام خانه دوازدهم
 • در حکم ماضی و مستقبل و در عدد و مزاج در عدد گفتن در حکم دفین و در حکم دزد برده  
 • علم حکمت که بر چهار قسم هست منطق و علم طبیعی و علم ریاضی و علم الهی و اصول علم ریاضی که چهار هیئت…
 • هندسه و حساب و موسیقی و فروع ریاضی و علم نجوم و رمل که علوم شریفی هستند
 • و صدها مطالب دیگر….

 

آموزش رمل, بیوت در خانه های رمل

آموزش رمل, بیوت در خانه های رمل

جدول حروف رمل, قاعده ضمیر و احکام و رموز

جدول حروف رمل, قاعده ضمیر و احکام و رموز

طریق استخراج اسم در جفر جامع

طریق استخراج اسم در جفر جامع