09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب کیمیا و صنعت

(رساله در صنعت اکسیر)

دانلود کتاب کیمیا و صنعت رساله در صنعت اکسیر

قیمت: 8900 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کیمیا و صنعت (رساله در صنعت اکسیر)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علوم پایه، علم کیمیاگری در صنعت، علم سیمیا، ادعیه و طلسمات

تعداد صفحات: 250

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 128 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • اجسام هفت اند نقره و زر و مس و آهن و سرب و فلعی دخاهر حسنی و احجاز چهارده است آنچه در وی روح به هفت است…
 • اول مراتب علم غریبه و کواکب سبعه است سیاره که ایشان را علوی گویند و دعوت از روز یکشنبه می باشد…
 • در روز چهارشنبه میان مندل بسوزاند و دعوت اعطارد در اشروع کند و دعوت عطارود این است…
 • بجهت دفع دشمن بخواند…
 • بجهت وسعت رزق صد و نود و یک نوبت این را بخواند هر روز…
 • هرچه میکنی مطلب خبر خواهی خلایق بهه باشد و آنچه در حق کسی میکنی باشد و…
 • باب اندر سیمیا و انواع آن از آن جمله چند نوع…
 • از هر ده نحاس و برده حدید و براده اسرب اخبر امساوی و سحتق نماید و صلایه کند با سرکه مصعد پس سد شش جزوی نوشادر…
 • در معرفت عقافریختی داردوهای که در این صفت بکار آیند و آن به سه نوع است…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

طلسم رزق و روزی, طلسم دفع دشمن

طلسم رزق و روزی, طلسم دفع دشمن

دانلود کتاب کیمیا و صنعت

دانلود کتاب کیمیا و صنعت