09127154424
  • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب کنه المراد فی وفق الاعداد

کنه المراد در اوفاق

دانلود کتاب کنه المراد فی وفق الاعداد

قیمت: 8800 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: کنه المراد در اوفاق – کنه المراد فی وفق الاعداد

نام نویسنده: شرف الدین علی یزدی، محمود دهدار

موضوع کتاب: علم اوفاق

تعداد صفحات: 166

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98-99 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 105 مگابایت

 

علم وفق و اوفاق چیست؟

علم اوفاق موفق کردن شکلی است که عدد مجموع سطور آنچه افقی چه عمودی و چه مورب با هم برابر باشد. در این صورت شکل را موفق می‌خوانند. در نتیجه این تنظیم، انرژی های مستودع در متن کلماتی که (آیات، اذکار، عزائم و…) به صورت عدد در آمده و در مربع موفق شده، کانونی شده و تأثیر خود را در عالم مثال شروع می‌ نمایند. البته استخراج عزایم و مواکل از مربع و قرائت آن در ساعات و زمان های خاص به تعداد لازم در این خصوص لازم و واجب است.

چون جمع عددی سطرهای تمامی اشکال در علم اوفاق، چه بصورت افقی و چه بصورت عمودی در هر شکل، باید عدد ثابتی باشد، بدین منظور به تمامی آنها اسم مربع گفته می‌ شود ولی در ادامه، تعداد خان ها و توضیح شکل نیز ذکر و اسم وفق آن کامل می‌ گردد.

یعنی وقتی می ‌گوئیم: مربع چهار در چهار خماسی، یعنی شکلی که جمع اعداد سطرهای عمودی و افقی آن که جمعاً شانزده خانه و هر خانه آن مرکب از پنج خانه است، موفق است. دیگر این نام قابل تسرّی به شکل دیگری غیر از آن شکلیکه منظور نویسنده است نمی ‌باشد و دقیقاً همانی است که منظور نویسنده است.

 

عزائم استخراج عزایم و مواکل, چهار خماسی

عزائم استخراج عزایم و مواکل, چهار خماسی

علم وفق و اعداد, علم اوفاق

علم وفق و اعداد, علم اوفاق