09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مفتاح الرموز

دانلود کتاب مفتاح الرموز

قیمت: 7000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مفتاح الرموز

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: آموزشی، علم حروف و اعداد، قلمهای دعانویسی

تعداد صفحات: 136

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 28.8 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در تعریف علم رمز و معرفت خطوط مرموزه
 • در بیان انواع و اقسام مشهون خطوط مرموزه مشتمل بر چهار فصل
 • در بیان قواعد استخراج رمزهای حرونی که به زبان فارسی نوشته شده باشد مشتمل بر سه فصل
 • در بیان قواعد استخراج رمزهای حرونی که به زبان فارسی نوشته شده باشد مشتمل بر سه فصل
 • در بیان قواعد استخراج رمزهای حرونی که به زبان ترکی نوشته شده باشد مشتمل بر سه فصل
 • در بیان قواعد استخراج رمزهای حروفی که به زبان خط فرانسه نوشته شده باشد مشتمل بر چهار فصل
 • بحساب ابجد بجای حروف مطلب اعداد و در زیر اعداد خطی هست…
 • کشف مطالب مرموزه بدون سابقه اطلاع از وضع واضع آنها…
 • عوض هر حرفی از حروف تهجی یا حروف جمل عددی یا شکلی…
 • قلم طیرقال
 • قلم الاحجار که سه قسم است یک قسم از آن نوشته می شود
 • قلم شاناق و ریطح اصحاب السیمیا
 • قلم رملی مقطع
 • قلم کاهی بترتیب ابجد
 • قلم حمیمی
 • قلم سریانی
 • قلم فرنکی
 • قلم پهلوی
 • قلم طر زجی
 • قلم فلقلیر کاهی صغیر
 • قلم صینی
 • قلم جابربن حیان
 • قلم تحلیل
 • قلم رومی
 • قلم مشجرد یسقوریدوس
 • قلم سیمیایی صغیر
 • قلم العقول
 • قلم الصابی
 • قلم داودی
 • قلم اسمعیلی
 • قلم جعفری
 • قلم الاسرار
 • قلم حمیری
 • قلم صلبالی
 • قلم الطبیعی
 • قلم فلقطیر بابلی جهت حل عقود مجرب دانسته اند
 • طریقه استخراج هر یک از آن اقسام را بدون سابقه اطلاع از مطلب و مفتاح آنها بیان می نمائیم…
 • و صدها مطالب دیگر….
قواعد استخراج رمزهای حرونی

قواعد استخراج رمزهای حرونی

بحساب ابجد, کشف مطالب مرموزه

بحساب ابجد, کشف مطالب مرموزه

حروف تهجی, حروف جمل عددی, قلم الاحجار

حروف تهجی, حروف جمل عددی, قلم الاحجار