09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مصباح الاستخراج سوالات جفری اکبر آبادی

 

دانلود کتاب مصباح الاستخراج سوالات جفری اکبر آبادی

قیمت: 6000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مصباح الاستخراج سوالات جفری از اکبر آبادی

نام نویسنده: جفری اکبر آبادی

موضوع کتاب: علم کواکب و نجوم

تعداد صفحات: 95

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 95-99 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 66.3 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در طبایع حروف و حروف الروح و الطبع آن و دانستن طالع وقت و درجه آفتاب و ساعات و غالب مغلوب…
 • در بیان طبایع حروف و تقسیم آن بسبعه سیاره و آنچه بیان تعلق دارد…
 • در بیان بروج و متعلقات آنها بدانکه جمله دوازده برج و چهار عنصر و بیست و هشت منازل حرف تهجهی است و چون دوازده برج بر چهار عنصر…
 • در دانستن طالع وقت و اوتاد چون خواهد که طالع وقت از ابتدای طلوع در هر برجی که آفتاب باشد…
 • در بیان درجه آفتاب بدانکه نزد اهل تنجم قاعده کلیه مقر است که هرگز بر آن روز تقاوت نمی شود و مطابق تقویم…
 • در بیان جدول ساعات که حکماء منقدمین و علماء علم…
 • در بیان غالب و مغلوب باید که نام سائل و مادر او و نام مسئول و نام مادر او را…
 • در بیان صوامت و نواطق و زبر و بینه و اقسام ترفع و تنزل در بیان حروف منقوط و غیر منقوط و خاصیت آنها بدانکه مجموع حروف تهجحی…
 • احوال غائب و سوالی که از فرد بنویسید و…
 • حروف الهوی، حروف التراب…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

طبایع حروف, حروف الروح, دانستن طالع

طبایع حروف, حروف الروح, دانستن طالع

کتاب مصباح الاستخراج سوالات جفری اکبر آبادی

کتاب مصباح الاستخراج سوالات جفری اکبر آبادی