09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مجموعه در علوم غریبه، فال و تعبیر خواب و طب

 

دانلود کتاب مجموعه در علوم غریبه، فال و تعبیر خواب و طب

قیمت: 7500 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه در علوم غریبه، فال و تعبیر خواب و طب

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: علوم غریبه، فال و فالنامه، کواکب و نجوم

تعداد صفحات: 254

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 92-98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 26.7 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در علم نجوم پیغمبر خدا و علی مرتضی آزموده اند عظیم فال است و هر چه رمل گوید چنان باشد…
 • هرچه نحس بود از طالع تو بیرون رفت و خسرو سعادت و جمعیت روی نبو آورده و امسال از سالهای دیگر…
 • طریقه دانستن سیر رجال الغیب…
 • در هر ماه هفت روز نحس و هفت روز سعد باشد…
 • نسبت کواکب زحل داده تعلق هر شنبه…
 • نسبت کواکب قمر است تعلق بر روز شنبه و خداوند فال ستاره ماهیات دلایل می کند.
 • نسخه تعبیر خوابست که حکما و زیباس رنج کشیدند…
 • در بیان دیدن زر و نقره و مروارید و انگشتری در خواب…
 • در بیان قوة و میوه تر و خشک هرکه یاقوت…
 • در بیان دیدن چهار پایان و وحشی و اسبان و غیره…
 • در باب پوشیدن جامه نو بحکمت چون رقم کردد بخامه…
 • اگر کسی را دوستی به سفر رفته و احوالش معلوم نیست باید که دختر…
 • در برج اسد او داد یعنی جمادی الاول و در برج سنبله یوز یعنی جمادی الاخر…
 • دزد پیدا کردن، تعویز را نوشته برگردن کوساله ببندد.
 • و صدها مطالب دیگر…

 

خرید مجموعه کامل کتاب های علوم غریبه

خرید مجموعه کامل کتاب های علوم غریبه

تعویز نویسی, علم نجوم, خسرو سعادت

تعویز نویسی, علم نجوم, خسرو سعادت

در باب پوشیدن جامه نو بحکمت چون رقم کردد

در باب پوشیدن جامه نو بحکمت چون رقم کردد