09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مجموعه جفر

رساله الرموز شیخ بکار بن احمد النجارائی

 

دانلود کتاب مجموعه جفر

قیمت: 5500 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه جفر – رساله الرموز شیخ بکار بن احمد النجارائی

نام نویسنده: شیخ بکار بن احمد النجارائی

موضوع کتاب: علم جفر

تعداد صفحات: 58

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 95-98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 27.4 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • در بیان استخراج از علم الحروف از طریقه محمود دهدار و از کتاب مفتاح الاستخراج…
 • طریقه استخراج حروف و آن است که عدد کبیر ابجدی حرف اول از حروف سطر…
 • حروف سطر مستحصله به آخر رسیده عدد کسر حروف جواب ما باشد…
 • عدد کبیر ابجدی در فوق و منازل ابجدی در حروف مستحصله و حروف سطر…
 • دانستن عدد کبیر هر یک از حروف هشتگانه به ترتیب دایره ابجدی و آن این است ا ب ج د ه و…
 • عدد کبیر و وسط و حروف مستحصله…
 • رساله این است که مفید و مختصر در بیان استخراج احوال آینه و…
 • دربیان قاعده استخراج احوال آینده و گذشته با صطلاح عربی و فارسی و ترکی…
 • چون خواهی که جواب مطول باشد شانزده حصه را که استخراج کردی حصه آخر که چند شد این…
 • جامع در کتاب رمز مذکور است و سوال را بحروف درآورده حروف آن روز مثلا س ب ت که یوم شنبه است بنویسدو عدد حروف آنرا که…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

منازل ابجدی, حروف مستحصله, دانستن عدد کبیر

منازل ابجدی, حروف مستحصله, دانستن عدد کبیر

حروف سطر مستحصله, عدد کسر حروف

حروف سطر مستحصله, عدد کسر حروف