09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب رساله ای در باب رمل لب لباب

 

دانلود کتاب رساله ای در باب رمل لب لباب

قیمت: 19000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: رساله ای درباب رمل لب لباب (علوم غریبه)

نام نویسنده: جان محمد بن امیرقاسم جانی

موضوع کتاب: علم رمل، طالع کرات

تعداد صفحات: 192

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 97 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 183.52 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • عالم الغیب را که علم حکمت…
 • خط و نقطه در رمل
 • بروج سنبله ماه ربیع الاول کواکب عطارد و منزل عدد…
 • باب در احکام بیاض بروج سرطان ماه محرم منزل شره کواکب قمر روز دوشنبه چون در طالع آید خوشی و راحت و خبر رسد و غایب و هدیه و در مال…
 • در خانه پنجم و طرح یازدهم و فرح مریخ…
 • چوب و شیرین عقله، ترش حمره، شیرین نصرت الداخل، چوب شیرین اجتماع…
 • در خانه ششم و طرح در خانه دوازده هم و فرح…
 • سه نقطع زوج ساختن این شکل حاصل شد
 • در بیان اشکال داخل و خارج و ثابت و منقلب بدانکه هر شکل که اول زوج و آخر…
 • در بیان منسوبات کواکب سعد و نحس دایره اینهست…
 • در بیان دایره بزوح و اعداد آن که کدام شکل در کدام خانه چند عدد…
 • اگر سوال کند که دوزن و درم از آن هر دو کدام محبت زیاد…
 • نوع دیگر در بیان و زمان و مال…
 • مطلوب حاصل شود یا نه نظر کن در خانه چهارم اگر شکل سعد داخل بود مطلوب حاصل شهود و به آسانی و از نحس…
 • خانه چهارم از سعد به سعادت و از نحس به نحوست و از این مر دو شکل هرکدام که سعد بود…
 • بدانکه رمل بر دوازده خانه هست از طالع و سیزده هم و چهارده هم و پانزده هم…
 • در بیان طالع اگر سایل سوال کند از نفس خود رمل زوی نظر کن در خانه اول اگر شکل سعدست…
 • اگر شکل خاکی بود بجانب جنوب باشد چون آنجای معلوم شد پس آنجا را بدستور سابق مربع کشیده باز رمل…
 • احکام صحیحتر افتد و بهترین رمل آنست که در ریک کشیده شود چرا که اول رمل در یک پیدا شده بود و دیگر رمل نام ریک است و بعداز کشیدن رمل احکام گفته شود…
 • دربیان نوروزی چون رمل زنند و شانزده شکل بیرون…
 • از اول و سیزدهم شکل بیرون آورد و در خانه که تکرار کرده باشد…
 • و صدها مطالب دیگر….
بروج سنبله, احکام بیاض, کواکب عطارد

بروج سنبله, احکام بیاض, کواکب عطارد

عالم الغیب, خط و نقاط در رمل

عالم الغیب, خط و نقاط در رمل

لب لباب, جان محمد بن امیرقاسم جانی

لب لباب, جان محمد بن امیرقاسم جانی