09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب جفر رضویه عالی

 

دانلود کتاب جفر رضویه عالی

قیمت: 3500 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جفر رضویه عالی، قاعده نسبت

نام نویسنده: سید محمد باقر رضی همدانی – شیخ حسن بن شیخ مرتضی الحلی

موضوع کتاب: طالع کرات، علوم غریبه متفرقه

تعداد صفحات: 75

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 97-98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 48.5 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • قانی طالع ثالث کوکب رابع اسم بهائل یا مسئول
 • طریق دیگر اول طالع منزل قمر…
 • اما طالع سه حرف متعلق باد است از دائره ام…
 • طالع سه حرف متعلق باد است از دائره ام ذکر آن برج مستقیم شود…
 • تتمه مطلب سوال اسمعیل حی ام الارض…
 • در تعریف حروف که چند مثالی از علم تطبیق…
 • حروف مستحضره…
 • ساعت بروج در دائره صیاک نظر می کنیم طلوع هر برجی چند ساعت است…
 • بدانکه طالع عبارت است از نقطه از دائره منطقه البروج که حین العمل از افق شرقی طالع است…
 • و صدها مطالب دیگر….

 

کتاب جفر رضویه عالی - شیخ حسن بن شیخ مرتضی الحلی

کتاب جفر رضویه عالی – شیخ حسن بن شیخ مرتضی الحلی

قانی طالع ثالث کوکب رابع اسم بهائل یا مسئول

قانی طالع ثالث کوکب رابع اسم بهائل یا مسئول