09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب الساعات (دو جلد) (اردو)

دانلود کتاب الساعات دو جلد به اردو

قیمت: 5500 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: الساعات (دو جلد) (به زبان اردو)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: ادعیه و طلسمات مختلف

تعداد صفحات: جلد اول: 162 و جلد دوم: 124

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 71.7 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • اثرات و منسوبات
 • اسماء و موکل
 • مقابله دشمن
 • خاتم تحفظ و غلبه
 • ساعات لیل و نهار
 • احکام ساعت شمس
 • احکام ساعت قمر
 • احکام ساعت عطارد
 • ساعات سی کیاکام لیاجاسکثاهی
 • کیا بدقسمتی اور مصائب سی چهل کارا
 • اختیارات سیارگان
 • روپیه آئی گایانهین
 • شرکت کیی رهی گی
 • سفر کیسارهی گا؟
 • محبت اور دوستی کاانجام کیاهوگا؟
 • کس کار و بارکی لئی کونسا وقت هی؟
 • فلان وقت مجهی کیا کرناچاهیی
 • نقشه ساعات
 • ساعات معه علم تدبیر
 • حکم هفت افلاک
 • کواکب کی ملائکه
 • اسماء
 • عزیمتین
 • لوح تخفظ
 • لوح عروج
 • ساعات کی اثرات سی متعلق حروف طلسم
 • آیات ادویات اورصدقات
 • قمری ساعتین
 • سیارگان کی احکامات و اثرات
 • اختصارات
 • اعداد و علم الساعات
 • اسم حاجت
 • ضمیر کاحال معلوم کرنا
 • جدول یه کام هیوگا یا نه هوگا؟
 • و صدها مطالب دیگر….

 

حساب ابجد, کتابهای دعانویسی

حساب ابجد, کتابهای دعانویسی

لوح قمری اسماء الحسنی

لوح قمری اسماء الحسنی